روزنامه شرق- شكنجه اقدامي شخصي بود - سه شنبه, 8 آذر 1390