روزنامه شرق- كاهش 22‌توماني قيمت دلار - سه شنبه, 8 آذر 1390