روزنامه شرق- تحويل سامانه‌هاي جديد پدافند هوايي به سپاه - سه شنبه, 8 آذر 1390