روزنامه شرق- كدخدايي: طرح كاهش روابط با انگليس تاييد شد- سه شنبه, 8 آذر 1390