روزنامه شرق- اتهام پولشويي ادعايي كاملا بي‌اساس است- سه شنبه, 8 آذر 1390