روزنامه شرق-مدال طلا و نقره المپيك براي ايران است- سه شنبه, 8 آذر 1390