روزنامه شرق- سينماداران و قبض‌هاي گريه‌آور- سه شنبه, 8 آذر 1390