روزنامه شرق- هنر مدرن بي‌معنا شده است - سه شنبه, 8 آذر 1390