روزنامه شرق- تهران صاحب 28 مجسمه جديد مي‌شود- سه شنبه, 8 آذر 1390