روزنامه شرق- عمر فرهنگ‌نامه فقط 5 سال است- سه شنبه, 8 آذر 1390