روزنامه شرق- مرگ‌هايي كه طبيعي نيستند- سه شنبه, 8 آذر 1390