روزنامه شرق- هنر مدرن بي‌معنا شده است- سه شنبه, 8 آذر 1390