روزنامه شرق- کفش‌هایم را گم کردم- سه شنبه, 8 آذر 1390