روزنامه شرق- تازه چه خبر دكترجون؟- سه شنبه, 8 آذر 1390