روزنامه شرق- آيا «هوگو» اسكورسيزي فيلمسازي سه‌بعدي را از شكست مي‌رهاند؟- سه شنبه, 8 آذر 1390