روزنامه شرق- حقيقت هميشه باقي مي‌ماند- سه شنبه, 8 آذر 1390