روزنامه شرق- و هنوز مي‌نويسم...- سه شنبه, 8 آذر 1390