روزنامه شرق- «ظاهر» كارلوس ويدر- سه شنبه, 8 آذر 1390