روزنامه شرق- استقلال در صدر باقي‌ماند- یک شنبه,29 آبان 1390