روزنامه شرق- به اهداف برنامه نمی‌رسیم- یک شنبه,29 آبان 1390