روزنامه شرق-لباس كانون وكلا را‌«پرو» نمي‌كنند- یک شنبه,29 آبان 1390