روزنامه شرق- شماره 83 بخارا با يادنامه مهدي اخوان‌ثالث- یک شنبه,29 آبان 1390