روزنامه شرق- معنويت‌هاي گروگانگير- یک شنبه,29 آبان 1390