روزنامه شرق- حراج دفتر دست‌نوشته‌هاي «تاگور» در نيويورك- یک شنبه,29 آبان 1390