روزنامه شرق- دودی که سیاسی می‌شود- یک شنبه,29 آبان 1390