روزنامه شرق- كيانيان: خودم را غافلگير مي‌كنم- یک شنبه,29 آبان 1390