روزنامه شرق- اسكارلت جوهانسن كارگرداني مي‌كند- یک شنبه,29 آبان 1390