روزنامه شرق- سينما ما را بلعيد- یک شنبه,29 آبان 1390