روزنامه شرق- زباله‌ها زير فرش جمع شده‌اند- یک شنبه,29 آبان 1390