روزنامه شرق- خون‌آشام تراژدي- یک شنبه,29 آبان 1390