روزنامه شرق- آيا فتح به دنبال جايگزيني براي عباس است؟- یک شنبه,29 آبان 1390