روزنامه شرق- آخر هفته‌ به ايتاليا، روسيه و ايران سفر كنيد- پنجشنبه,26 آبان 1390