روزنامه شرق- حقیقت، ترور و روح «ژاکوبن»‌ها- شنبه,21 آبان 1390