روزنامه شرق- به حرف دلت گوش بده- دوشنبه, 9 آبان 1390