روزنامه شرق- لطفي: آواز بدون ساز، نوحه‌خواني است- دوشنبه, 9 آبان 1390