روزنامه شرق- آب‌هايي كه در همدان از دست نمي‌روند اما مي‌روند!- دوشنبه, 9 آبان 1390