روزنامه شرق- مگر جامعه بدون رسانه نفس هم مي‌كشد- دوشنبه, 9 آبان 1390