روزنامه شرق- «جيم كري» شعبده باز خياباني مي‌شود- دوشنبه, 9 آبان 1390