روزنامه شرق- كلاهبرداري اينترنتي به بهانه اخذ اقامت در دانمارك- دوشنبه, 9 آبان 1390