روزنامه شرق- عسگرپور: سينماي ايران با افتخار پيش مي‌رود - دوشنبه, 9 آبان 1390