روزنامه شرق- «کلنل‌» حلقه بوکر را شکست- دوشنبه, 9 آبان 1390