روزنامه شرق- كلنل وارد مي‌شود- دوشنبه, 9 آبان 1390