روزنامه شرق- هر مشكلي در سوريه همه منطقه را به آتش مي‌كشد- دوشنبه, 9 آبان 1390