روزنامه شرق- اوليور توييست‌هاي قرن 21- دوشنبه, 9 آبان 1390