روزنامه شرق- وقتي شهر تابلوی نقاشي مي‌شود- دوشنبه, 9 آبان 1390