روزنامه شرق- صدرنشینی با بازوبند طلایی- شنبه,26 شهریور 1390