روزنامه شرق- نظارت اژه‌اي بر پرونده اختلاس بزرگ- شنبه,26 شهریور 1390