روزنامه شرق- شاگردان حسن‌آقا قهرمان شدند- پنجشنبه,17 شهریور 1390