روزنامه شرق- دیگ هفت‌جوش ویرایش- سه شنبه, 8 شهریور 1390