روزنامه شرق-گردان‌هاي عاشوراي بسيج آماده اعزام به لندن هستند- شنبه,22 مرداد 1390